Respijtwijzer Leiden > Regelen en financiën

Regelen en financiën

Als respijtzorg door een vrijwilliger wordt uitgevoerd, is het gratis. In andere gevallen zijn er vaak kosten aan verbonden. Deze kunt u bij voldoende draagkracht zelf betalen, maar kosten kunnen mogelijk ook vergoed worden op de volgende manieren:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag binnen Leiden gaat via de gemeente Leiden of via het Sociaal Wijkteam. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Woont degene voor wie u zorgt niet in Leiden, dan raden wij u aan contact op te nemen met de gemeente waarin hij/zij woont voor de juiste procedure.
  • vanuit de  Wet langdurige zorg  (Wlz). Als uw verzorgde al zorg krijgt vanuit de WLZ kunt u respijtzorg aanvragen via het CIZ. De eigen bijdrage hiervoor is inkomens- en vermogensafhankelijk.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden bepaalde vormen van respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees hier meer over op deze website van de landelijke verenging voor mantelzorgers MantelzorgNL.
  • vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Dit kan aangevraagd worden via de gemeente Leiden of het JGT. Wederom geldt: woont degene voor wie u zorgt in een andere gemeente dan Leiden, neem dan contact op met die gemeente.
  • vanuit het persoonsgebonden budget vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of jeugdwet. Dit kan alleen als er al sprake is van een pgb, raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf.