Respijtwijzer Leiden > Respijtwijzer

Respijtwijzer

Respijtzorg voor mantelzorgers

Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid om de zorg (tijdelijk) aan een ander over te dragen.

Er zijn meerdere vormen van respijtzorg.
– U zoekt iemand die de zorg een aantal uren of een dagdeel van u overneemt. Dit kan met eenmalige, tijdelijke of periodieke opvang.  Zodat u zelf bijvoorbeeld ’s avonds naar uw koor kunt.

– U heeft iemand nodig die voor langere tijd de zorg overneemt. U zoekt opvang voor een aaneengesloten periode. Bijvoorbeeld voor een vakantie of als u zelf moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

– U wilt samen weg, waarbij de zorg van u wordt overgenomen. Samen op vakantie met zorg die ter plekke wordt gedaan.  Bijvoorbeeld voor een vakantie met uw partner.

Waar heeft u behoefte aan?

U vindt hier een overzicht van vrijwillige en professionele vormen van respijtzorg, zowel thuis als buitenshuis.